Omat työkalut

Navigointi

Julkaisu: Uusi opassarja oppimisvaikeuksista lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen

LEHDISTÖTIEDOTE JULKAISUVAPAA HETI 21.5.2014

Oppimisvaikeudet vaikuttavat lasten elämään myös koulun ulkopuolella. NMI on julkaissut opassarjan, joka pyrkii lisäämään tietoa oppimisvaikeuksiin liittyvistä kokemuksista ja lisäämään aikuisten kykyä tukea lapsia, joilla on oppimisvaikeuksia.

Oppimisvaikeudet vaikuttavat usein lapsen elämään laajasti. Vaikeudet oppimisessa heijastuvat koulunkäynnin lisäksi lapsen käsitykseen itsestään sekä kaverisuhteisiin. Lapsilla, joilla on oppimisvaikeuksia, on usein heikompi itsetunto kuin ikätovereillaan sekä enemmän ahdistusta, masentuneisuutta ja käyttäytymisongelmia. Lisäksi oppimisvaikeudet ovat usein yhteydessä myös syrjäytymisriskiin. Niilo Mäki Instituutin OMIS (Oppimisvaikeudet ja lapsen oma kokemus, RAY) – hanke on juuri julkaissut opassarjan, jonka tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä näistä oppimisvaikeuksiin liittyvistä hankaluuksista. Oppaiden sisältämä tieto auttaa tukemaan lapsen oppimista ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

OMIS-opassarja on suunnattu ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Sarjaan kuuluu yhteensä kahdeksan eri julkaisua. Lukivaikeuden ja matematiikan oppimisvaikeuden ilmenemisen, yleisyyden ja syiden lisäksi oppaissa pureudutaan siihen, miten lasta voidaan tukea ja ymmärtää kotona.

Lapsille oppaiden tieto on muotoiltu helppolukuisen tarinan muotoon. Tarina ja siihen liittyvä tieto-osuus on suunniteltu lapsen ja vanhemman yhdessä luettavaksi ja pohdittavaksi. Aikuisten osa sisältää tietoa oppimisvaikeuksista sekä keinoista, joilla lasta voi tukea. Oppaiden tavoitteena on herättää ajatuksia ja keskustelua kotona oppimisvaikeudesta, ja ne soveltuvatkin esimerkiksi perheen yhteiseksi iltalukemiseksi. Opassarjan voi tulostaa ilmaiseksi Niilo Mäki Instituutin verkkosivuilta

http://www.nmi.fi/julkaisut/ilmaiset-materiaalit/omis-oppaat

tai tilata 20 euron hintaan painettuna.

Oppaiden lehdistökappaleita voi tilata Niilo Mäki Instituutin verkkokaupasta:

http://kauppa.nmi.fi/product/590/omis-opassarja

tai puhelimitse numerosta: 010 229 2990

Lisätietoja: Tuija Aro

PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti

Hankevastaava

tuija.aro(at)nmi.fi

p. 050 3732139

Hankkeen internetsivut:

http://www.nmi.fi/projektit/paattyneet/omis-oppimisvaikeudet-ja-lapsen-oma-kokemus-2011-2013