Omat työkalut

Navigointi

Peruslaskutaidon heikkous haittaa arjessa selviytymistä

Matematiikan taitoja koskevat valtakunnalliset arviot osoittavat nuorten peruslaskutaidon olevan laskussa. Tämä on erityisen huolestuttavaa, koska laskemisen vaikeudet haittaavat arjessa selviytymistä sekä opinnoissa ja työelämässä selviämistä vähintään yhtä paljon kuin vaikeudet lukemisessa. Tärkeää onkin kehittää menetelmiä sujuvan laskutaidon tukemiseksi niille lapsille ja nuorille, joille perinteiset koulussa käytettävät menetelmät eivät riitä.

Lapsen tulisi saavuttaa sujuva lukemisen ja laskemisen taito ensimmäisten kouluvuosien aikana, jotta näiden taitojen käyttö oppimisen perustyökaluina olisi mahdollista myöhempinä vuosina. Kaikkien lasten kohdalla perustaitojen oppiminen ja näiden työkalujen kehittyminen ei etene hyvän yleisen tuen avulla riittävästi vaan tarvitaan tehostetumpaa tukea. Riittävän tuen saaminen edellyttää kuitenkin oikea-aikaista tuen tarpeen tunnistamista ja laskutaidon kehityksen seuraamista sekä erityisesti laskemisen sujuvuuden tärkeyden ymmärtämistä. Sujuvan laskutaidon saavuttaminen olisi tärkeä nähdä yhtä keskeiseksi kuin sujuvan lukutaidon saavuttaminen. Jos peruslaskutaitoa ei saada tarpeeksi sujuvaksi, se aiheuttaa lapselle yhtä paljon harmitusta ja hikipisaroita, kuin jos lapsi joutuisi lukemaan tekstejä, vaikka lukeminen olisi vielä tavutasolla. Lapselle saattaakin jo koulupolun alkuvaiheessa alkaa muodostua negatiivisia käsityksiä itsestään matematiikan oppijana, joka vaikuttaa motivaation ja harjoitteluun ja sitä kautta oppimiseen.

Tehokkailla strategioilla voi oppia sujuvaksi laskijaksi
Sujuva laskija palauttaa nopeasti vastauksen muistista, mutta kykenee myös tarvittaessa valitsemaan laskemisen strategioista sopivimman. Tämä kertoo lukujen ja laskutoimitusten hyvästä ymmärtämisestä. Usealla lapsista, joilla on matematiikan oppimisen vaikeuksia, on pääasiallisessa käytössä vain hitaita luetteluun pohjautuvia laskemisen strategioita. Laskujen vastausten muistamiseen perustuvat ratkaisumallit ovat näille lapsille usein vaikeita.

SELKIS – Vähennyslaskua ymmärtämään -materiaalissa ohjataan lasta oivaltamaan ja käyttämään tehokkaita vähennyslaskustrategioita sekä vahvistetaan niiden käyttöä pelinomaisen harjoittelun avulla.  Materiaali on jatkoa SELKIS –  Yhteenlaskua ymmärtämään -materiaalille. Vähennyslaskumateriaalissa vahvistetaan yhteen- ja vähennyslaskun välisen yhteyden ymmärtämistä ja yhteenlaskutaidon hyödyntämistä vähennyslaskussa.

Julkaisun tiedot: SELKIS! Vähennyslaskua ymmärtämään. Vähennyslaskutaidon harjoitusohjelma. ISBN 978-951-39-4362-2 Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti ja Onerva Mäen koulu.

Tekijät: Tuire Koponen, Riikka Mononen, Tarja Latva

Lisätietoja julkaisusta: Tuire Koponen, puh. 050 4343 471 tuire.koponen@nmi.fi

Lehdistökappaleiden tilaus: Koulutuspäällikkö Maria Haakana, maria.haakana@nmi.fi, Niilo Mäki Instituutti

Julkaisun tilaus