Omat työkalut

Global responsibility -tiedonhankintataidot lukemattomille maailman lapsille –seminaari 21.11.2014 Helsingissä

Global responsibility - tiedonhankintataidot lukemattomille maailman lapsille -seminaari pidettiin 21.11.2014 Helsingissä. Seminaari avasi Niilo Mäki Instituutin tulevan 25-vuotisjuhlavuoden.
Global responsibility -tiedonhankintataidot lukemattomille maailman lapsille –seminaari 21.11.2014 Helsingissä

Heikki Lyytinen pitämässä puheenvuoroaan

Niilo Mäki Instituutin tulevan 25-vuotisjuhlavuoden avannut Global Responsibility – tiedonhankintataidot lukemattomille maailman lapsille –seminaari viritti mielenkiintoista ja ajankohtaista keskustelua. Seminaarissa pohdittiin, miten suomalaista osaamista koulutuksen, tutkimuksen ja teknologian saralla voitaisiin hyödyntää maailman lasten tiedonhankintataitojen kartuttamisen tukena. Helsingissä perjantaina 21.11. järjestetyn seminaarin osallistujissa oli tutkijoita ja professoreja, valtiohallinnon edustajia ja eri järjestöjen edustajia.

Seminaari avattiin Niilo Mäki Instituutin uuden ilmeen julkistamisella  ja tulevan 25-vuotisjuhlavuoden tapahtumien esittelyllä. Uudistettu ilme sai osallistujilta kehuja ja sen välittämiä mielikuvat olivat saadun palautteen mukaan myönteisiä.

Uudistumisesta puhui myös ensimmäisen asiantuntijapuheenvuoron pitänyt suurlähettiläs Pertti Majanen. Hän kertoi, että kestävän kehityksen uudistettua toimintasuunnitelmaa on laadittu myönteisiin tekijöihin keskittyen. Majanen mainitsi tärkeänä globaalina tavoitteena äärimmäisen köyhyyden poistamista sekä koulunkäynnin ja lukutaidon lisäämistä kehittyvissä maissa. Majanen korosti puheessaan myös sitä, että vaikka usein köyhyyteen tai koulutuksen puutteeseen liittyvän huomion kohteena ovat kehittyvät maat, myös kehittyneiden maiden tulisi seurata niiden tilaa omassa yhteiskunnassaan. Majasen mukaan kehitys koskee kaikkia. Suurlähettiläs kantoi huolta myös uuslukutaidottomuuden lisääntymisestä nuorison ja aikuisväestön keskuudessa.

Professori Heikki Lyytinen jatkoi omassa puheenvuorossaan lukutaidon merkityksestä demokratian ja rauhan edellytyksenä. Lyytinen kertoi Jyväskylän yliopiston Lapsen kielen kehitys-pitkittäistutkimuksen havainnoista ja siitä, miten voidaan tukea lapsia, joilla on riski lukivaikeuksiin. Tutkimuksen mukaan yhdistävä tekijä lukivaikeuksia ensimmäisen koululuokan lopussa kohdanneilla lapsille oli juuri ennen kouluikää havaittu vaikeus kirjainten nimeämisessä. Lyytinen kertoi tämän havainnon käynnistäneen GraphoGame-harjoitusmenetelmän (Suomessa Ekapeli) kehittämisen. Nykyisin GraphoGamesta on kehitetty versioita useisiin muihinkin kieliin ja niihin liittyvää tutkimusta on tehty yli kymmenessä maassa. GraphoGamen levittämiseksi ollaan parhaillaan perustamassa yritystä.

Professori Ulla Richardson esitteli GraphoGamen ominaisuuksia ja perusperiaatteita. Yksi olennaisimmista perusperiaatteista on se, että lukemaan oppiminen ja perustaitojen harjoittelu tapahtuisi lapsen omalla äidinkielellä. Richardson esitteli myös GraphoGamen käyttämisestä eri maissa saatuja tutkimustuloksia.

Asiantuntijapuheenvuorojen jälkeen käytiin keskustelua siitä, miten lukutaitoa edistävien menetelmien, mallien ja palveluiden levittäminen olisi mahdollista ja miten sitä voitaisiin rahoittaa. Keskustelussa pohdittiin, että jokainen maa on erilainen ja vaatii oman lähestymistavan niin palvelujen markkinoinnin kuin rahoittamisenkin osalta. Keskustelussa korostui, että toiminnan ja strategian suunnittelussa tulee aina ottaa huomioon tarkasteltavan maan erityispiirteet ja päättää etenemisen strategia erikseen. Lisäksi tärkeää on se, että maat saadaan kiinnostumaan kehittämisestä ja panostamaan itse voimavaroja siihen. Vain sillä tavoin kehittämistoiminta saadaan rakentumaan vakaalle pohjalle ja jatkossa vakiintumaan.

Global responsibility –tiedonhakintataidot lukemattomille maailman lapsille –seminaari tarjosi katsauksen kestävän kehityksen ajankohtaisiin teemoihin sekä esimerkin siitä, miten suomalaisen innovaation avulla ollaan edistämässä lukutaitoa maailmalla. Seminaarissa todettiin, että köyhyyden vähentäminen sekä lukutaidon lisääminen ovat tärkeitä globaaleja tavoitteita, joiden saavuttamiseksi vaaditaan paljon työtä ja erityisesti yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Juha-Matti Latvala
Toiminnanjohtaja
Niilo Mäki Instituutti