Lukuteatteri motivoi oppilaita lukemaan mielekkäällä tavalla

Oppimista tapahtuu melkein vahingossa Tutkimuksen mukaan lukuteatteritoiminta äidinkielen erityisopetuksen muotona kohentaa niin lukusujuvuutta kuin -motivaatiotakin. Samalla kehittyvät myös oppilaan esiintymistaidot ja usko omaan pystyvyyteen lukijana ja esiintyjänä. Niilo Mäki Instituutissa toteutetun tutkimuksen mukaan lukuteatteritoimintaan osallistuneet  hitaasti lukevat 3.–4.-luokkalaiset oppilaat kehittyivät yhtä paljon lukemisessa kuin koulun tukea saaneet oppilaat. Tulosten perusteella pienryhmätoimintana toteutettavaa lukuteatteria voidaan suositella … Jatka artikkelin Lukuteatteri motivoi oppilaita lukemaan mielekkäällä tavalla lukemista