Yläkoulun Digilukiseulaan etsitään vapaaehtoisia

Tule mukaan auttamaan yläkoulun DigiLukiseulan kehitystyössä!

Niilo Mäki Instituutissa valmistetaan digitaalista arviointivälinettä (DigiLukiseulaa) yläkouluun luokille 7 ja 8. Nyt keväällä 2020 on tarkoitus valmistaa ja kehittää tehtäviä pilotoinnin avulla. Tähän tärkeään kehitystyöhön tarvitsemme vapaaehtoisia opettajia järjestämään oppilaille tilaisuuden tehtävien tekoon. Pilotointi järjestetään niin, että se kuormittaa kouluja ja opettajia mahdollisimman vähän.

Miksi osallistuminen on tärkeää?

Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi etenkin nivelvaiheessa (esimerkiksi alakoulusta yläkouluun siirryttäessä) on tärkeää, jotta tukea tarvitsevat oppilaat voidaan tunnistaa ja tukea päästään antamaan mahdollisimman varhain. Digitaalinen seula tuo tähän nivelvaiheeseen ja opettajan suorittamaan arviointityöhön suurta helpotusta ja ennen kaikkea ajallista säästöä – arviointialusta itsessään suorittaa automaattisesti tehtävien arvioinnin ja pisteytyksen sekä kokoaa ja tuottaa tulokset välittömästi käytettävään muotoon. Ajansäästö on siis huomattava ja tukea päästään antamaan aiempaa selkeästi nopeammin. Yksilöllistä arviointia seulassa poikkeavan tuloksen saaneille jatketaan esimerkiksi YKÄ-testistön tehtävillä.

Toivoisimmekin kovin, että lähtisitte mukaan tähän tärkeään kehitystyöhön osallistumalla yhden seitsemännen ja yhden kahdeksannen luokkanne kanssa tehtävien pilotointiin.


Mitä pilotointiin osallistuminen tarkoittaa?

Pilotointi sisältää kaksi tehtäväkokonaisuutta, seulatehtävät ja yksilötehtävät.

Arviointialusta suorittaa automaattisesti tehtävien arvioinnin ja pisteytyksen sekä tulosten koonnin.

Seulatehtävät:
Tehtävät suoritetaan noin kahden oppitunnin aikana valitsemananne ajankohtana (20.4.–30.4.2020) välisellä ajanjaksolla. Ajankohdasta voidaan tarvittaessa vielä neuvotella. Tehtäviin sisältyy kaksi teknisen lukutaidon tehtävää, luetun ymmärtämisen tehtävä, oikeinkirjoituksen tehtävä sekä opintoihin liittyvä kysely. Tehtävät tehdään tietokoneilla. Kone voi olla koulun kone tai oma. Selaimeksi käyvät Mozilla Firefox tai Chrome. Tabletit tai iPadit eivät käy. Tehtävien tekoon tarvitaan kuulokkeet.

Opettaja saa tarkat ohjeet kirjallisena tai halutessaan videomuodossa. Opettajan tehtävänä on luoda oppilaille tunnukset tehtäviin (tämä on nopea toteuttaa) ja valvoa testitilannetta, muuten tehtävät etenevät omalla painollaan ja ohjeistukset tulevat suoraan tehtäväalustalta. Aiemman hankkeen pilotointikokemusten perusteella tehtävien tekeminen tietokoneilla on sujunut ongelmitta. Tehtävien alustana toimiva Arvio-sovellus on hyvin helppokäyttöinen ja lisäksi selainpohjainen, eli esimerkiksi ylimääräisten ohjelmien asennusta ei tarvita. Tutkimusluvat kerätään passiivisella luvalla (tämä tulee ensin varmistaa rehtorilta), pilotointi suoritetaan silloin osana koulun normaalia toimintaa, arviointivälineen kehitystyöhön osallistumisena. Me lähetämme opettajille saatekirjeet, jossa kerrotaan tutkimusprosessista ja opettaja välittää saatteen vanhemmille Wilman tai jonkun muun vastaavan yhteydenpitojärjestelmän kautta. 

Yksilötehtävät:
Oppilaat lukevat koulunkäynnin ohjaajan/ opettajan ohjeistamana kaksi ääneen lukemisen tehtävää YKÄ – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä yläkouluun -testistöstä ääneen lukemisen tehtävät (sanalista 45 sekuntia ja teksti 60 sekuntia). Tehtävät tallennetaan ja ne kuunnellaan ja pisteytetään NMI:n päässä. Ääneen lukemisen tehtävät tehdään seulatehtävien jälkeen melko lyhyen ajanjakson sisään (noin 2-3 viikon sisällä).

Mitä koulu, opettajat ja oppilaat hyötyvät mukaan lähtemisestä?

Kehitystyöhön osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden ottaa haltuun uusi digitaalinen arviointiväline tuetusti/ ohjatusti (kenties jo tulevaisuuden käyttöön suuntautuen). Lisäksi seulatehtäviin osallistumisesta  tarjoamme oikeuden ostaa opiskelijakohtaiset tunnukset DigiLukiseulaan ensimmäiselle vuodelle alennettuun hintaan, yksi tunnus maksaa 1 euron (normaalisti 1,6 e/ tunnus).

Jos opettaja teettää oppilaille (ainakin osalle heistä) yksilötehtävät, hän saa edellisten lisäksi joko jonkun KUMMI-kirjoista (https://koju.nmi.fi/tuote-osasto/julkaisut/kummi-sarja/ ) tai ilmaisia tunnuksia DigiLukiseulaan pilotointiin osallistuvien oppilaiden määrän mukaan (kaksi tunnusta/ pilotointiin osallistuva oppilas).

Jokainen osallistuva luokka saa 20 euron arvoisen R-kioskin lahjakortin, jolla he voivat ostaa pientä naposteltavaa esimerkiksi luokan yhteisiin herkku-/ elokuvahetkiin.

Tehtävien vastaukset tallentuvat suojatun yhteyden kautta seulontamenetelmän järjestelmään Niilo Mäki Instituutin palvelimelle. Tietoon pääsevät käsiksi ainoastaan lukiseulan kehittämistyöhön osallistuvat Niilo Mäki Instituutin työntekijät. Tallentuva tieto ei sisällä henkilötietoja eikä siitä voi tunnistaa yksittäisiä opiskelijoita.

Mitä minun opettajana pitää tehdä, jos haluan lähteä mukaan?

Laittaa sähköpostia allekirjoittaneelle, ja kertoa, koskeeko osallistuminen vain seulatehtävien tekoon osallistumista (sekin hyvin tärkeää) vaiko seula- ja yksilötehtäviin osallistumista (tätä ensisijaisesti toivoisimme). Lisäksi voi esittää oman toiveensa ajankohdasta, jos ehdotettu ajankohta ei sovi. Ajankohtaa voi myöhentää, ei aikaistaa.

Yhteistyöterveisin,
Maria Paananen
Hankevastaava

Niilo Mäki Instituutti
040 662 6213
maria.paananen@nmi.fi