ReadDrama-tutkimus lukuteatterista

ReadDrama -akatemiatutkimus selvittää lukuteatterin vaikuttavuutta Niilo Mäki Instituutin ReadDrama-tutkimushankkeessa tutkitaan lukuteatterin vaikuttavuutta lukemisen kohdennetuna tukena 3.– 4.-luokkalaisilla oppilailla sekä kehitetään lukuteatteriohjelma yleiseen käyttöön. Lukuteatterin avulla oppilaalle voidaan tuottaa merkittäviä oppimiskokemuksia, joilla voi olla pitkäkantoisia vaikutuksia oppilaan lukumotivaatioon ja käsitykseen itsestä oppijana ja lukijana. Lukuteatterissa lukemista harjoitellaan ilmaisullisesti ja eläytyen draamakasvatuksellisin keinoin. Aiempi tutkimus on osoittanut, … Jatka artikkelin ReadDrama-tutkimus lukuteatterista lukemista